Wapenhantering

Wapenhantering vir Jaggids

Wapenhantering vir Jaggids

Vir `n gids op wettig in `n Groot 5 area te mag werk is die wettige eenheidstaandaard “Weaponhandling for Business Purposes” nodig. Let wel dat hierdie nie noodwendig alleen deur lodges vereis mag word nie,…