Noodhulp

Noodhulp Vlak 1

Noodhulp Vlak 1

‘n Vereiste vir ‘n natuurgids is Noodhulp – Vlak 1, wat  tydens die veldgidsgids kursus aangebied word teen addisionele koste. Dit is `n nasionale  sertifikaat en vir 3 jaar geldig.