Event

Hierdie kursus is vir studente wat deeltyds wil studeer. Die kursus duur 8 dae en alle voorbereiding

word gedoen vir `n student om dan op sy eie tyd te studeer en die nasionale eksamen te skryfR9 600, Hierdie is `n Fgasa voorbereidings kursus en nie die 2 maande geakkrediteerde Vlak 1 kursus nie omdat jy dit in jou eie tyd doen. Daarom doen jy self die registrasie en skryf die nasionale eksamen in jou eie tyd.