Event

Tydens hierdie kurus kyk ons na die optrede, gewoontes, waarskuwingstekens, en hantering van gevaarlike situasies. Dit is baie min dat gidse in so posisie beland en indien hulle doen is dit gewoonlik omdat die gids die diere uitgedaag het of geterg het om die gaste te vermaak om beter “tips” of fooitjies te verdien. Dit is egter helpvol om die Groot 5 beter te verstaan, asook ander gevaarlike diere soos seekoeie en krokedille om sodoende op die regte tye uit hul pad uit te kom en nie agressiewe optredes te ontlok nie. Daar is natuurlik tye waar dit onmoontlik is om so situasie te vermy en dan weet so student tenminste hoe om die situasie te hanteer.

Hierdie kursus vind tydens die Kruger Wildtuin kursus plaas.