loader image
Noodhulp
January 11, 2018
Veldgids FGASA Vlak 1 (NQF 2)
January 11, 2018

Veldgids FGASA Vlak 2 (NQF L4)

Impala is toestemming vergun deur Fgasa om `n Fgasa NQF4 (Vlak 2) voorbereidings kursus aan te bied.
Ons maak dit baie duidelik maak dat ons nie die NQF 4 sertifikaat mag uitreik nie, dit word net deur Fgasa en Cathsseta gedoen. Ons doelwit met hierdie kursus is om studente voorteberei vir die NQF 4 prakties en teoretiese eksamen wat eers mag geskryf word sodra `n student 260 dae ondervinding as veldgids opgedoen het en self by Fgasa toestemming verkry het om die eksamens te mag aflê.
Dit is `n wonderlike geleentheid om seker te maak dat jy as gids vorder in die bedryf en nie stagneer op Vlak 1 (NQF4) nie. Daar is baie min gidse in die land met die Vlak 2 (NQF4) kwalifikasie en dit gee jou dan die geleentheid om by hoe klas lodges aansoek te doen met baie beter salaris vooruitsigte.